Cenník

Tabuľkový prehľad bytov - aktuálny stav

Zakladáme si na individuálnom prístupe, preto si vždy radi nájdeme priestor na rozhovor s klientom, kde mu predstavíme ceny a bližšie špecifiká projektu.

Kód Kategória Poschodie Dispozícia Podlahová
plocha (m²)
Terasa (m²) Záhrada (m²) Pivnica Parkovacie
miesto
Cena Stav
A-1 Garden 1. 3+kk 97.16 18.00 194.83 1 ks 2 ks Cena na vyžiadanie Voľný
B-1 Garden 1. 3+kk 65.70 18.00 152.05 1 ks 2 ks Cena na vyžiadanie Voľný
F-1 Garden 1. 2+kk 45.10 18.19 18.18 1 ks 2 ks Cena na vyžiadanie Voľný
C-1 City 2. 3+kk 86.14 9.41 - 1 ks 2 ks Cena na vyžiadanie Voľný
D-1 City 2. 4+kk 97.80 13.71 - 1 ks 2 ks Cena na vyžiadanie Voľný
G-1 City 3. 3+kk 86.68 9.54 - 1 ks 2 ks Cena na vyžiadanie Voľný
E-1 City 3. 4+kk 97.60 14.12 - 1 ks 2 ks Cena na vyžiadanie Voľný
Kód Kategória Poschodie Dispozícia Podlahová
plocha (m²)
Terasa (m²) Záhrada (m²) Pivnica Parkovacie
miesto
Cena Stav
A-2 Garden 1. 3+kk 97.16 18.00 194.83 1 ks 2 ks Cena na vyžiadanie Voľný
B-2 Garden 1. 3+kk 65.70 18.00 152.05 1 ks 2 ks Cena na vyžiadanie Voľný
F-2 Garden 1. 2+kk 40.60 18.19 18.18 1 ks 2 ks Predaný
C-2 City 2. 3+kk 86.14 9.41 - 1 ks 2 ks Cena na vyžiadanie Voľný
D-2 City 2. 4+kk 93.30 13.71 - 1 ks 2 ks Predaný
G-2 City 3. 3+kk 86.68 9.54 - 1 ks 2 ks Cena na vyžiadanie Voľný
E-2 City 3. 4+kk 93.20 14.12 - 1 ks 2 ks Predaný
Kód Kategória Poschodie Dispozícia Podlahová
plocha (m²)
Terasa (m²) Záhrada (m²) Pivnica
(m²)
Parkovacie
miesto
Cena Stav
A-3 Garden 1. 3+kk 100.49 18.00 277.12 1 ks 2 ks Predaný
B-3 Garden 1. 4+kk 115.22 18.23
18.18
149.56 1 ks 2 ks Predaný
C-3 City 2. 3+kk 89.13 10.96 - 1 ks 2 ks Predaný
D-3 City 2. 4+kk 101.74 13.12 - 1 ks 2 ks Predaný
G-3 City 3. 3+kk 82.18 9.54 - 1 ks 2 ks Predaný
E-3 City 3. 4+kk 93.20 14.12 - 1 ks 2 ks Predaný